Pozitif Perde Duvarların Likit Membran ile Su Yalıtımı

Temel perde duvar su yalıtımı likit membran ile izolasyon tekniğinde, toprağa yaslanan beton perdeye ve duvarlara suyun dışarıdan sirayet ederek yapımızın içine girmesini engellemek ve betonu suyun zararlı etkilerinden korumak amacı ile yapılır.

Su izolasyonu yapılarımızda büyük önem arz etmektedir. Günümüzde yoğun olarak kullanılan likit membran eksiz yapıda bir yalıtım sunarak membran gibi rakip malzemelerine karşı çok daha uzun ömürlü bir pozitif perde beton izolasyonu sağlamaktadır.

Perde duvarda likit yalıtım düşeyde uygulama kolaylığı sağlaması gerektiği gibi, uygulandıktan sonra göstereceği yüksek performans açılarından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Perde duvar su izolasyonunda doğru malzeme ve uygulamak önemlidir. Beton perde duvar su izolasyonu uygulamalarında betondaki tamiratlar önem arz etmektedir. Gerekli tamiratları yapılmadan uygulanan izolasyon kısa ömürlü olmakta ve ilerleyen zamanlarda içeriden yalıtım yapılması gibi yüksek maliyetlere sebebiyet vermektedir. Su izolasyonu uygulayan personeller yalıtımın önemi konusunda bilinçli olmalı, perde beton su yalıtım tamiratları ve uygulanan malzemelerin kullanımı konusunda gerekli yetkinliğe sahip olmalıdır.

Yalıtımda mevsimsel iklim şartları göz önünde bulundurulması, şartlara uygun perde duvar su izolasyonu uygulamaları yapılması gerekmektedir.

Günümüzde inşaatların yapım aşaması hızlandı ve zaman paradan daha değerli hale geldi. Firmamız bu bilinç ile hareket etmektedir. Nerede, hangi malzeme kullanılması gerekmekte olduğunu tespit etmekte ve zaman yönetimini iyi kullanarak değerlendirmektedir.

Şehirlerimizde arsaların değerli olması ve yüksek katlı binalar yapılmasıyla yapılarımızın yüzde yirmisi yeraltında kalmaktadır. Günümüzde bodrum katlarda yaşam sürekli artmaktadır. Otopark veya diğer kullanım amaçlarıyla 3-4 kat toprak altında yapılar oluşturulmakta, yapılarımızın toprak altında kalan kısımları yer altı sularından ve toprak içerisinde bulunan nemden etkilenmektedir. Bizlerin üzerine düşen göre ise sağlıklı ve kalıcı bir su yalıtımı uygulayarak yapımızı zararlı etkenlere karşı korumaktır.